Професионално Практично Публично
Това е сърцето на АФКС, който е замислен като електронен IT клуб. Тук се обсъждат въпроси и проблеми свързани с работата и бъдещата ни реализация в областа на IT бизнеса и света на информационните технологии. Тази рубрика ще намерите информация, която има за цел да направи студентското Ви битие по-лесно. Лесно сe вижда, че това върви заедно с "професионалните" теми, затова си има и място в нашия електронен клуб. Заедно с "материалните" теми като кое е Професионално и кое е Практично, има теми и въпроси, които не могат да се изчерпят в рамките на нашия университет, или на IT бизнеса в регона. Така се оформи тази рубрика.