Екипът на АФКС.net

Това сме ние, ентусиастите от проект АЛТЕРНАТИВЕН ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ. Ако Ви е интересно, тук ще намерите кратко резюме за всеки от екипа, както и за авторите, които не работят в АФКС, но са решили да намерят трибуна за мнението си на нашият електронен клуб.
 
Емилиян Алексиев почетен председател на АФКС
рубрики Професионално и Практическо
Орлин Колов главен редактор
рубрики Професионално, Практическо и Публично
Тома Борисов отговорен редактор
рубрики Професионално и Публично
Рени Желязков изпълнитeлeн редактор
рубрики Практическо и Анкета
Автори
Пелин Вазов Качеството на висшето образувание в България